Doneren

Met jouw gift kan een vluchteling zijn of haar talent inzetten in Nederland

Geef gevluchte studenten de kans zich te ontwikkelen. Met jouw donatie maak jij een wereld van verschil. Help jij vluchtelingen op weg?

Dankzij jouw donatie:

Talent mag niet verloren gaan. Investeer nu in vluchtelingen!

Johan Zoutberg

Donateur

'Ons systeem maakt een relatief kleine groep mensen rijker en houdt een veel grotere groep machteloos. Mijn steun aan het UAF is een poging om een correctie te plegen op de privileges die ik heb.’

Johan Zoutberg

Wat we doen met jouw hulp?


25.000 donateurs

Ons werk wordt voor een deel mogelijk gemaakt door ruim 25.000 donateurs.


3.800 professionals en studenten

Jaarlijks begeleiden we gemiddeld 3.800 gevluchte studenten en professionals


Beoordelingscijfer 8,6

Studenten en professionals beoordeelden onze dienstverlening in 2019 gemiddeld met een 8,6.

Word donateur en ontvang het boek ‘Tot op de dag’ cadeau

Studeren was voor UAF-directeur Mardjan Seighali als vluchteling niet vanzelfsprekend. Maar dankzij steun van het UAF ging er een deur voor haar open. Samen met schrijver en journalist Job Hulsman schreef ze het boek ‘Tot op de dag’ dat aanzet tot nadenken over een samenleving waarin mensen oog en oor hebben voor het verhaal van de ander. 

Nieuwsgierig naar het verhaal? Word donateur vanaf 5 euro per maand en ontvang het boek cadeau.

Veelgestelde vragen

In 2020 begeleidden we 3.778 vluchtelingen. Dit is voor het derde jaar op rij een zeer hoog aantal, sinds de oprichting van het UAF in 1948. Ook in de 21e eeuw is ons werk onmisbaar. Er deden 1.450 vluchtelingen een beroep op het UAF voor ondersteuning. We konden 1.144 aanvragen honoreren, ongeveer evenveel als een jaar eerder. Deze studenten en professionals gingen van start met een modulair begeleidingstraject dat aansluit bij hun talenten en hun onderwijs- of werkplannen.

Het UAF heeft het CBF-keurmerk. Dit betekent dat onze organisatie aan strenge eisen van doelbesteding, kostenmanagement en transparantie moet voldoen. De kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van gerealiseerde inkomsten is 6,7% (2019) en ligt hiermee ruim onder de CBF-norm van 25%. De kosten van beheer en organisatie (het deel van de kosten dat niet direct kan worden toegerekend aan de besteding aan de doelstelling of fondsenwerving) bedraagt 8,9%. Van de totale baten wordt 84,4% besteed aan onze doelstellingen.