Gemeenten

Samenwerken aan een duurzame start op de arbeidsmarkt

Zijn jullie de volgende die we aan de lijst met samenwerkende gemeenten mogen toevoegen?

Samen sterk voor een duurzame start richting studie of werk

De nieuwe inburgeringswet en ons aanbod

Op 1 januari 2022* treedt het nieuwe inburgeringsstelsel in werking. Vanaf dat moment begeleiden gemeenten nieuwkomers bij hun inburgering. De afgelopen jaren hebben wij veel tijd en energie gestoken in het mede vormgeven van de nieuwe wet. Niet zo snel mogelijk aan het werk, maar een duurzame weg naar werk, dát was en is ons uitgangspunt. We maakten ons hard voor een onderwijsroute en zorgden er mede voor dat de leeftijdsgrens van 28 werd geschrapt.

Zodra de nieuwe wet van kracht is staan we klaar voor gemeenten. Wij beschikken over de kennis en ervaring om hoogopgeleide vluchtelingstudenten en -professionals zo goed mogelijk te begeleiden bij een duurzame start op de Nederlandse arbeidsmarkt, via studie en werk. Maatwerk en regionale samenwerking zijn daarbij sleutels tot succes.

* Streefdatum van het Ministerie van SZW.

Samen de beste kansen creëren voor een succesvolle start voor hoogopgeleide statushouders

Het UAF biedt u een handreiking met advies voor een succesvolle uitvoering van de nieuwe wet voor hoogopgeleide statushouders. Via onze infographic visualiseren we de samenwerking tussen de gemeente en het UAF in de nieuwe wet en de rol die beide partijen hierin kunnen spelen.

Dit zijn de mogelijkheden voor samenwerking:

We adviseren gemeenten voor, tijdens en na de inburgering. Maak gebruik van ons aanbod brede intake voor een succesvol inburgeringstraject voor hoogopgeleiden.

Met onze kennis en ervaring zijn we het ideale klankbord voor gemeenten. Hoe scan je talent? En hoe help je statushouders zich voor te bereiden op een gesprek over hun toekomst? Het zijn vragen waarop we de afgelopen jaren reeds antwoorden hebben gevonden.

Voor gemeenten die hier niet de capaciteiten voor hebben kunnen we intakegesprekken uitvoeren.
In geval van twijfel over de B1- of onderwijsroute bieden wij een adviesgesprek en assessment.
Ook trainen we klantmanagers en consulenten van de gemeente in het afnemen van een succesvolle intake en het begeleiden van hoogopgeleiden gericht op studie en werk. Zo beschik je als gemeente altijd over de juiste informatie voor het opstellen van een Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Daarnaast kunnen we statushouders in verschillende stadia voorlichten of voorbereiden met (digitale) workshops. Bij onze specialistische helpdesk vind je trouwens altijd antwoorden en oplossingen op veel voorkomende vragen en dilemma’s.

De mogelijkheden voor jouw gemeente bespreken? Neem contact op met Eline Dragt, beleidsmedewerker gemeenten, voor meer informatie.

Onze speciale modules vormen een aanvulling op voorliggende voorzieningen

Duurzaam op weg naar werk, dat is ons uitgangspunt. Daarvoor is extra begeleiding in sommige gevallen nodig, naast wat de gemeente al biedt. Met onze modules op maat zijn we in staat om per geval de juiste aanvullende steun te bieden, bijvoorbeeld tijdens de B1- of onderwijsroute. Voorbereidingen op een studie, taalonderwijs, begeleiding bij een leerwerktraject, hulp van een mentor of ondersteuning bij het vinden van een baan: het UAF heeft voor elke fase op weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt een passende oplossing.

De mogelijkheden voor jouw gemeente bespreken? Neem contact op met Eline Dragt, beleidsmedewerker gemeenten, voor meer informatie.

Met onder meer leerwerktrajecten zoeken we actief de samenwerking op tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven

Resultaat boek je samen. Daarom zetten we bijvoorbeeld in op leerwerktrajecten, samen met gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Want als we het hebben over duurzaam op weg naar werk zijn leerwerktrajecten effectief gebleken.

Door bedrijven te stimuleren om al tijdens een studie te investeren in talent, worden baankansen vergroot en leren gevluchte studenten al in een vroeg stadium wat het betekent om in Nederland te werken. Zo ontwikkelden we in samenspraak met de gemeente Eindhoven een mbo-leerwertraject voor technici en gingen we ontwikkelden we met de gemeente Amsterdam het inmiddels naar andere regio’s gekopieerde project ‘Statushouders voor de klas’. Ook met de gemeente Leeuwarden gingen we een samenwerking aan.

Wethouder Stan van der Heijden: ‘Door de samenwerking met het UAF kunnen we nog beter de talenten van gevluchte professionals inzetten en behouden voor onze samenleving en bieden we deze doelgroep structureel perspectief. Een win-win bonus.’

Ben je klantmanager? Kijk samen met de statushouder die je begeleidt eens naar dit overzicht met leerwerktrajecten voor krapteberoepen.

De mogelijkheden bespreken? Neem contact op met Eline Dragt, beleidsmedewerker gemeenten, voor meer informatie.

We komen op voor de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen en focussen ons daarbij op de hiaten in de nieuwe Wet inburgering

We zijn tevreden met de nieuwe Wet inburgering, maar daarmee is het werk niet klaar. We blijven opkomen voor de belangen van hoogopgeleiden vluchtelingen. Daarbij werken we ook nauw samen met gemeenten. Welke kansen en uitdagingen zien gemeenten in de dagelijkse praktijk? Hoe verloopt de regionale samenwerking? En wat zien wij in de praktijk gebeuren? Met de antwoorden op onder meer deze vragen gaan wij de boer op richting ministeries en andere beleidsmakers.

We gaan graag met jouw gemeente in gesprek over deze en andere thema’s. Neem contact op met Eline Dragt, beleidsmedewerker gemeenten, voor een afspraak.

We hebben samenewerkingen met deze gemeenten:

Almere, Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Apeldoorn, Baarn, Brummen, Bunnik, Bunschoten, Culemborg, De Bilt, Deventer, Eindhoven, Epe, Geldermalsen, Groningen, Haarlem, Heerlen, Kaag en Braassem, Leidschendam – Voorburg, Lochem, Maasdriel, Maastricht, Nieuwkoop, Nijmegen, Roermond, Soest, Súdwest Fryslân, Tiel, Tilburg, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Voorst, Wageningen, West Maas en Waal, West-Betuwe, Wijk bij Duurstede, Zaanstad, Zaltbommel, Zandvoort, Zeist, Zoetermeer, Zutphen en Zwolle.

Meer weten?

Eline Dragt, beleidsmedewerker gemeenten

‘Ik denk graag mee over hoe we in jouw gemeente het verschil kunnen maken, zodat hoogopgeleide vluchtelingen een duurzame start maken op de arbeidsmarkt.’

Neem contact met mij op via 06 – 184 14 077 of stuur een e-mail aan eline.dragt@uaf.nl

UAF_Eline Dragt